Södertörns GK

Haninge

Bankaraktär: Flack, öppen med vattenhinder

Fakta: 9 hål.

Södertörns GK

Nynäsvägen 150
136 40 Haninge

Kansli: 08-55651515