Vidbynäs GC

Bankaraktär: Varierande bana till utseende och karaktär som kräver sin spelare från tee till green.

Vägbeskrivning: E4, E20 söderut från Stockholm. Vid Södertälje kör E20 mot Göteborg till dess att du når avfarten Nykvarn. Direkt efetr avfarten tag hö. mot Taxinge och sedan vänster vid STOP-skylt.

Fakta: hal45.gif, Drivingrange, Övningsgreen, Vagnuthyrning, Golfbil, Shop, Café, Restaurang, Korthålsbana, Softspike.

Vidbynäs GC
Kansli: 08-55490605
Tidsbokning: 08-55490606